Хэвлэх DOC Татаж авах
Олон нийтийн радио, телевизийн  Yндэсний зөвлөлийн гишүүнээр   томилох тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

 2013 оны 02 сарын 08 өдөр                         Дугаар  22                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

   

Олон нийтийн радио, телевизийн

Yндэсний зөвлөлийн гишүүнээр 

томилох тухай

 

            Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.8 дахь хэсэг, 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

            1.Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр Шагдарын Батцэцэгийг  томилсугай.

 

            2.Энэ тогтоолыг 2013 оны 2 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

                       

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                         З.ЭНХБОЛД