Хэвлэх DOC Татаж авах
ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАВУУ ЭРХИЙН БҮС, БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ /ЗАХИРАМЖ/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ /ЗАХИРАМЖ/

 

2013 оны  1 дүгээр                                                                                                                                                                                      Улаанбаатар
сарын 29-ний өдөр                                                                                    Дугаар 24                                                                                        хот

 

ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАВУУ ЭРХИЙН    
БҮС, БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРЛИЙГ
ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

 

 

          1. Шуудангийн тухай хуулийн 7.1.1-д заасныг үндэслэн шуудангийн үйлчилгээний давуу эрхийн бүсийг 1 дүгээр, бүх нийтийн үйлчилгээний төрлийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус тогтоосугай.


          2. Шуудангийн үйлчилгээний давуу эрхийн бүс, бүх нийтийн үйлчилгээний төрлийг шинэчлэн тогтоосны дагуу Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн санд хөрөнгө төвлөрүүлэх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулахыг Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дарга Б.Балгансүрэнд үүрэг болгосугай.

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              Н.АЛТАНХУЯГ