Хэвлэх DOC Татаж авах
ЯАМДЫН БЭЛГЭДЛИЙН ЗАГВАР, ТОДОРХОЙЛОЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2011 оны 1 дүгээр                                                                                                        Дугаар 1                                                                                       Улаанбаатар

сарын 3-ны өдөр                                                                                                                                                                                                                           хот

 

 

ЯАМДЫН БЭЛГЭДЛИЙН ЗАГВАР, ТОДОРХОЙЛОЛТ,

ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

Яамны бэлгэдлийг хэрэглэх журмыг 1 дүгээр, бэлгэдлийн тодорхойлолтыг 2 дугаар, бэлгэдлийн загварыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                       С.БАТБОЛД

 

 

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын

Хэрэг эрхлэх газрын дарга                                                           Ч.ХҮРЭЛБААТАР