Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАЛБАЙ НӨӨЦӨД АВАХ, ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ ХИЙХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 3 дугаар                                                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар
сарын 16-ны  өдөр                                                                                                         Дугаар 98                                                                                                   хот


ТАЛБАЙ НӨӨЦӨД АВАХ, ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ ХИЙХ ТУХАЙ


Ашигт малтмалын тухай хуулийн 9.1.7, 9.1.8, 10.1.3, 13.1.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр геологи хайгуулын ажил хийх зорилгоор стратегийн ач холбогдол бүхий  Эрдэнэтийн ордын хавсралтад заасан талбайг нөөцөд авсугай.


2.  Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан талбайд “Эрдэнэс МГЛ” ХХК-иар дамжуулан геологи хайгуулын ажил хийх асуудлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Уул уурхайн сайд Д.Ганхуяг, Ашигт малтмалын газрын дарга Г.Алтансүх, Төрийн өмчийн хороо (Д.Цогтбаатар)-нд даалгасугай.

 

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ

 

 

Уул уурхайн сайд                                                                  Д.ГАНХУЯГ

121