Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Мэдээлэл өгөх үйлчилгээний хөлс төлөх, хөнгөлөх, чөлөөлөх/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны  2 дугаар                                                                                                                                                                                                           Улаанбаатар
сарын  16-ны  өдөр                                                                                                        Дугаар 54                                                                                          хот


ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ


Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай  хуулийн 16.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. Иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл өгөх үйлчилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ч.Сайханбилэгт үүрэг болгосугай.

 

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              Н.АЛТАНХУЯГ

 

Монгол  Улсын  сайд,
Засгийн газрын Хэрэг
эрхлэх газрын  дарга                                                          Ч.САЙХАНБИЛЭГ