Хэвлэх DOC Татаж авах
“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ”-ЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 4 дүгээр                                                                                                                                                                                                 Улаанбаатар
сарын 27-ны өдөр                                                                                            Дугаар 155                                                                                            хот
                                                         

“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ”-ЫН
САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ

      

Хөгжлийн банкны тухай хуулийн 8, 9, 13 дугаар зүйлийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. “”Амгалан дулааны станц” барих тухай” Засгийн газрын 2013 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн 55 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан ажлын санхүүжилтэд шаардагдах 75.9 (далан таван сая есөн зуун мянган) сая хүртэлх ам.долларыг 2014-2015 оны улсын төсөвт тусган санхүүжүүлэхийг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, Сангийн сайд Ч.Улаан нарт даалгасугай.

 

2. Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан хөрөнгөд баталгаа гаргахыг Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Б.Шинэбаатар)-д зөвшөөрсүгэй. 

 

 

      
Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ

 

Эрчим хүчний сайд                                                                М.СОНОМПИЛ