Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРИМ АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХУГАЦААГ ТОГТООХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 5 дугаар                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар
сарын 4-ний  өдөр                                                                                             Дугаар 162                                                                                       хот


                                                         
ЗАРИМ АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХУГАЦААГ ТОГТООХ ТУХАЙ


Архангай, Завхан, Төв, Хэнтий аймгийн Засаг дарга нараас тавьсан саналын дагуу Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн 2.6-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

  Архангай, Завхан, Төв, Хэнтий аймгийн баяр наадмыг 2013 оны 7 дугаар сарын 26-28-ны өдрүүдэд тус тус тэмдэглэхээр тогтоосугай.

 


                                                   

       
Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              Н.АЛТАНХУЯГ

 

Монгол Улсын Шадар  сайд                                                Д.ТЭРБИШДАГВА