Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2020 оны 31 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны  5 дугаар                                                                                                                                                                                                      Улаанбаатар
сарын  18-ны өдөр 
                                                                                                Дугаар 173                                                                                            хот
 

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

(Засгийн газрын 2020 оны 31 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

 

              Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 7.3-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

              “Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              Н.АЛТАНХУЯГ

 

Хууль зүйн  сайд                                                                  Х.ТЭМҮҮЖИН