Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /УБЕГ/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны  5 дугаар                                                                                                                                                                                                      Улаанбаатар
сарын  18-ны өдөр                                                                                                 Дугаар 173                                                                                            хот
                                                         

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

              Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 7.3-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

              “Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

    

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              Н.АЛТАНХУЯГ

 

Хууль зүйн  сайд                                                                  Х.ТЭМҮҮЖИН