Хэвлэх DOC Татаж авах
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛД АЖЛЫН ӨРӨӨ ОЛГОХ ТУХАЙ  /ЗАХИРАМЖ/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН
ЗАХИРАМЖ

 

2013 оны  6 дугаар                                                                                                                                                                       Улаанбаатар
сарын 13-ны  өдөр                                                                                 Дугаар 96                                                                                хот

            
         
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛД
  АЖЛЫН ӨРӨӨ ОЛГОХ ТУХАЙ

   
Шүүхийн захиргааны тухай хууль 2013 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийг хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэвийн явуулахад шаардагдах ажлын өрөөгөөр хангах зорилгоор ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Засгийн газрын XI байрны 702, 703, 704, 705, 708, 709, 712 а, б тоот өрөөнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Засгийн газрын шугамаар хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийг “Дипломат 95” цогцолборт шилжүүлэн байршуулсугай.

 

2. Засгийн газрын XI байрны 702, 703, 704, 705, 708, 709, 712 а, б тоот өрөөг Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлд олгосугай.

 

3. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан “Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай” Ерөнхий сайдын 2012 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралтын Засгийн газрын шугамаар хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн 702, 703, 704, 705, 708, 709, 712 а, б гэснийг хассугай.

 

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                     Н.АЛТАНХУЯГ