Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 07 сарын 04 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ЗЭЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.

Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны банк хо6ронд 2013 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан экспортын зээлийн Ерөнхий хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД