Хэвлэх DOC Татаж авах
ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН    АВАХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 7 дугаар                                                                                                                                                                                                         Улаанбаатар
сарын  6-ны  өдөр                                                                                               Дугаар 237                                                                                                хот


                                          
ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН
  АВАХ ТУХАЙ

 

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1 дэх хэсэг, Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуулийн 7.3-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг хавсралтад заасан аж ахуйн нэгжид зохих журмын дагуу олгохыг Хөдөлмөрийн сайд Я.Санжмятавт даалгасугай. 

 

2. Засгийн газрын 2013 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтын Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох аж ахуйн нэгжийн 8. “Монголын алт” ХХК-ийн ажиллах хүч, мэргэжилтний тоо “1400” гэснийг “900” гэж өөрчилсүгэй. 

 

3. Энэ тогтоолын дагуу ажиллуулах гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтнийг 2013 онд буцаан гаргах ажлыг зохион байгуулж, дүнг Хөдөлмөрийн яаманд мэдэгдэхийг холбогдох сайд нарт үүрэг болгосугай.

 

 


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                        Н.АЛТАНХУЯГ

 


Хөдөлмөрийн сайд                                                                          Я.САНЖМЯТАВ