Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны  5 дугаар                                                                                                                                                                                                         Улаанбаатар
сарын 11-ний өдөр                                                                                                Дугаар 169                                                                                                хот


                                                         

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийг үндэслэн “Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай” Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2013 оны 01/01 дүгээр зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журмыг хавсралтаар баталсугай.

 

2. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

 

3. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан “Гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдсэн зохицуулалтыг сайжруулах тухай” Засгийн газрын 2010 оны 162 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              Н.АЛТАНХУЯГ                                             


Гадаад харилцааны сайд                                                      Л.БОЛД
          

Эдийн засгийн хөгжлийн сайд                                            Н.БАТБАЯР