Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2012 оны 11 сарын 02 өдөр                                                                                                                                                                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

  

ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ

   ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД

ТООЦОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.2003 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр баталсан Монгол Улсын Засгийн газар,  Арабын Нэгдсэн Эмират  Улсын Засгийн газар хоорондын Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2012 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД