Хэвлэх DOC Татаж авах
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА, НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх/

ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА,

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН

ТУШААЛ

 

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА, НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХ2АЙ /Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх/

                  2012 оны 5 дугаар
                  сарын 3-ны өдөр                                                  Дугаар 122                                                       Улаанбаатар хот

 

 

          Авто замын тухай хуулийн 5.1.5 дугаар заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

 

1.“Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх” /БНбД 32.02.11/ нормыг хавсралтаар баталж, мөрдүүлсүгэй.

 

2.“Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх” /БНбД 32.02.11/ нормыг нийтийн хүртээл болгох, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Авто замын газар /Б.Энхтөр/-т даалгасугай.

 

3.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан “Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай” Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 160 дугаар тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.

 

 

 

 

 

                                  САЙД                                                 Ц.ДАШДОРЖ