Хэвлэх DOC Татаж авах
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХ ТУХАЙ /Зааварт өөрчлөлт оруулах, маягт шинэчлэх тухай/

 

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН

ТУШААЛ

 

 

ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХ ТУХАЙ /Зааварт өөрчлөлт оруулах, маягт шинэчлэх тухай/

 

                   2012 оны 5 дугаар                                            

                  сарын 10-ны өдөр                                                 Дугаар 115                                                       Улаанбаатар хот

 

 

          “Маягт, заавар батлах тухай” Сангийн сайдын 2012 оны 77 дугаар тушаал шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан ТУШААХ нь:

 

          Нэг.”Зааварт өөрчлөлт оруулах, маягт шинэчлэх тухай” Сангийн сайдын 2006 оны 2 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                    САЙД                                         Д.ХАЯНХЯРВАА

 

 

 

 

Улсын бүртгэлд 2012 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн 3340 дугаарт бүртгэв.