Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2002-12-4-ний 246-р тогтоол/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 11 дүгээр                                                                                                                                                                                                       Улаанбаатар
сарын  23-ны  өдөр                                                                                                   Дугаар 384                                                                                          хот
                                                         

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


Засгийн газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Засгийн газрын  2010 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зарим арга хэмжээний тухай” 68 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

Засгийн газрын 2002 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн “Журам батлах тухай” (Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх журам, магадлан шинжлэх шалгуур) 246 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ
Эрүүл мэндийн сайд                                                              Н.УДВАЛ