Хэвлэх DOC Татаж авах
ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2013 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр                                                                    Дугаар 166                                                                                            Улаанбаатар хот

 

 

                              ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.8 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

Шүүхийн мэргэшлийн хорооны дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

 

 

                                                МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                            Ц.ЭЛБЭГДОРЖ