Хэвлэх DOC Татаж авах
ШҮҮГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2013 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр                                                                 Дугаар 165                                                                                             Улаанбаатар хот

 

 

ШҮҮГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

Шүүгчийн сонгон шалгаруулах журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

 


 

 

          МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                               Ц.ЭЛБЭГДОРЖ