Хэвлэх DOC Татаж авах
Ямайка Улстай дипломат  харилцаа тогтоох тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

 2014 оны 01 сарын 09 өдөр                                                                                       Дугаар  10                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

   

Ямайка Улстай дипломат

харилцаа тогтоох тухай

 

            Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 15 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

            1.Ямайка Улстай дипломат харилцаа тогтоосугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД