Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦАГИЙН ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ /Баян-Өлгий ЗД-ын 2019 оны А/369 дүгээт захирамжаар хүчингүй болсон/

/Баян-Өлгий ЗД-ын 2019 оны А/369 дүгээт захирамжаар хүчингүй болсон/

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2010 оны 04 дүгээр
сарын 29-ний өдөр                                                      Дугаар 210                                                          Өлгий               

 

ЦАГИЙН ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

     Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дахь хэсгийн “ж” заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.  Аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг дэлгүүр, уушийн газруудын ажиллах цагийн хуваарийг долоо хоногийн Баасан гаригаас бусад өдрүүдэд дэлгүүр 09-22 цаг, уушийн газар 10-24 цаг байхаар тогтоосугай.

2.  Долоо хоногийн Баасан гаригт согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхлэхгүй байхаар тогтоосугай.

3.  Энэ захирамжийн биелэлтэнд хяналт тавьж, ажиллахыг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар /Х.Мерейхан/, Цагдаагийн хэлтэс /Т.Бахыт/, сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. 

 

 


ЗАСАГ ДАРГА                                             С.ХАВАЛ