Хэвлэх DOC Татаж авах
ДАЙЧИЛГААНЫ ҮЕИЙН ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН  ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

2010 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                                                                       Дугаар 135                                                                                                                                       Улаангом     

    

ДАЙЧИЛГААНЫ ҮЕИЙН ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

   Дайчилгааны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.5 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1.  Дайчилгааны үед зарлан мэдээлэл явуулах журмыг хавсралтаар баталсугай.

 

2.  Журамд заагдсан үүрэг, даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллахыг сумдын Засаг дарга, холбогдох агентлаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагуудад үүрэг болгосугай.

 

3.  Захирамжийн биелэлтэнд хяналт тавьж, ажиллахыг Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс /Л.Батнасан/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 


ЗАСАГ ДАРГА                                             Э. ЦАСЧИХЭР