Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2014 оны 01 сарын 30 өдөр                                                                                                                                                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд 2013 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр байгуулсан “Улаанбаатар хотын 4 дүгээр цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД