Хэвлэх DOC Татаж авах
Нууц Протоколыг ил болгох тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2014 оны 01 сарын 30 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Дугаар  26

  Нууц Протоколыг ил болгох тухай

            Төрийн нууцын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх     заалтын “б” дэд заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

            1.Нөхцөл байдал өөрчлөгдсөний улмаас нууцлах шаардлагагүй болсон 1971 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр байгуулсан “БНМАУ-д тусламж үзүүлж буй зөвлөлтийн мэргэжилтнүүдийг байраар хангах, үйлчлэх зорилгоор БНМАУ-д орон сууц болон хэрэгцээт соёл, ахуйн объектуудыг барих тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын Протокол”-ыг төрийн нууцаас гаргаж, ил болгосугай.

            2.Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

                                               

                       


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          З.ЭНХБОЛД