Хэвлэх DOC Татаж авах
“ЧИНГИС ХААН” ОДОНД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, ШАГНАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2013 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр                                                               Дугаар 171                                                                                                Улаанбаатар хот

 

“ЧИНГИС ХААН” ОДОНД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, ШАГНАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн гучин дөрөвдүгээр зүйлийн 1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг,Монгол Улсын Их Хурлын 2002 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

1.“Чингис хаан” одонд нэр дэвшүүлэх, шагнах журмыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ журмын талаар олон нийтэд мэдээлэхийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар /П.Цагаан/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

                                                                     МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                 Ц.ЭЛБЭГДОРЖ