Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦАГДААГИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 
 

2013 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдөр                                                           Дугаар 143                                                                                                       Улаанбаатар хот

 

ЦАГДААГИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ                                

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

Нэг.Цагдаагийн дүрэмт хувцасны загварыг хавсралт ёсоор баталсугай.

Хоёр.Энэхүү зарлиг гарсантай холбогдуулан Цагдаагийн дүрэмт хувцасны загвар батлах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2005 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 83 дугаар зарлигийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

                 

                                                                   МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                               Ц.ЭЛБЭГДОРЖ