Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Агаарын бохирдол/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2012 оны 07 дугаар сарын 04-ний  өдөр                                                         Дугаар 227                                                                     Улаанбаатар хот

                                                                                          

  ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Агаарын бохирдол/

                                                            

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 8.5, 8.6-д  заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

“Агаарын бохирдлын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөх аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Агаарын бохирдлын төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

          Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                           С.БАТБОЛД

          Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд                                                   Д.ЗОРИГТ