Хэвлэх DOC Татаж авах
ПРОТОКОЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ПРОТОКОЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

2012 оны 08 дүгээр сарын 08-ны  өдөр                                                      Дугаар 265                                                                              Улаанбаатар хот

                                                                                        

            Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн З дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

2011 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр гарын үсэг зурсан “Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Засгийн газар хоорондын санхүүгийн тусламжийг хэрэгжүүлэх протокол”-ыг баталсугай.

         

           Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                  С.БАТБОЛД

         

           Батлан хамгаалахын сайд                                                       Ж.ЭНХБАЯР