Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2006  оны  05  сарын 26  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

ГААЛИЙН БYРДYYЛЭЛТИЙН ГОРИМЫГ

ХЯЛБАРЧЛАХ, УЯЛДУУЛАХ ТУХАЙ ОЛОН

УЛСЫН КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. Дэлхийн гаалийн байгууллагаас 1973 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Киото хотноо баталсан Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын Конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Ц.НЯМДОРЖ