Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2006  оны  05  сарын 31  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

                                       ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны банк хооронд 2006 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр байгуулсан “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээлийн төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН  ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ