Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2006  оны  06  сарын 09  өдөр                                                                                                                                                                                  Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

ЗЭЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ
СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд 2005 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр байгуулсан “300.0 сая ам.долларын экспортын хөнгөлөлттэй зээлийн ашиглалтын талаархи Зээлийн ерөнхий хэлэлцээр”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                   Ц.НЯМДОРЖ