Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2006  оны  06  сарын 09  өдөр                                                                                                                                                                                  Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

КОНВЕНЦИД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

ТУХАЙ ПРОТОКОЛД НЭГДЭН ОРСНЫГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. 1992 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр Лондон хотноо баталсан “Далайд газрын тос тээвэрлэгч хөлөг онгоцноос далайд учруулсан хохирлын талаар хүлээх иргэний хариуцлагын тухай 1969 оны олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.       

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ