Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2006  оны  07  сарын 06  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2005 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр баталсан “Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай” олон улсын конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Ц.НЯМДОРЖ