Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2006  оны  07  сарын 06  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

                 

 

 

ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Испанийн Вант Улсын Институто де Кредито Оффисиалын хоорнод 2006 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр байгуулсан “Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах төсөл” –ийн Зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Ц.НЯМДОРЖ