www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
ДАЛАЙН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

ТУХАЙ 1948 ОНЫ КОНВЕНЦИД 1993 ОНД

ОРУУЛСАН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. 1948 оны 3 дугаар сарын 06-ны өдөр Английн Лондон хотноо гарын үсэг зурсан Далайн олон улсын байгууллагын тухай конвенцид 1993 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН