www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1998 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. 1985 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр байгуулсан "Олон Талын Хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах Байгууллагын Конвенци"-ийг хүлээн зөвшөөрч, түүнд нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

               МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                    Р.ГОНЧИГДОРЖ