www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр
Улаанбаатар хот КОНВЕНЦИ  СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Женев хотноо 1999 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр батлагдсан Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын "Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг хориглох, нэн даруй устгах тухай" 182 дугаар Конвенцийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                       МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Л.ЭНЭБИШ