www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

            1 дүгээр зүйл. Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагаас Швейцарийн Холбооны Улсын Женев хотноо 1973 онд баталсан Ажилд авах насны доод хязгаарын тухай 1З8 дугаар Конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                       Ж.БЯМБАДОРЖ