www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2003 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр
Улаанбаатар хот

“ЭРYYЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ-II” ТӨСЛИЙН

ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банкны хооронд 2003 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр байгуулсан “Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил-II” төслийн зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

           

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                Ж.БЯМБАДОРЖ