www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2003 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр
Улаанбаатар хот

“ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖYYЛЭХ

ТЕХНИК ТУСЛАЛЦААНЫ ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ”-ИЙН

ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциацийн хооронд 2003 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр байгуулсан “Эдийн засгийн чадавхийг бэхжүүлэх техник туслалцааны зээлийн төсөл”-ийн Хөгжлийн зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР