www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

АЛБАДАН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ 29 ДҮГЭЭР

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРСНЫГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас 1930 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Женев хотноо баталсан Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр Конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай. 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Н.ЭНХБАЯР