www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

“МАЛЫН ИНДЕКСЖYYЛСЭН ДААТГАЛ

ТӨСӨЛ”-ИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН

ГЭРЭЭГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хооронд 2005 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр байгуулсан “Малын индексжүүлсэн даатгал төсөл”-ийн Хөгжлийн зээлийн гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Ц.НЯМДОРЖ