www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

ХӨДӨЛГӨӨНТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН

ОЛОН УЛСЫН БАТАЛГААТ ЭРХИЙН ТУХАЙ

КОНВЕНЦИЙН “АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТОНОГ

ТӨХӨӨРӨМЖИД ТУСГАЙЛАН ХАМААРАХ

ПРОТОКОЛ “-ЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл. 2001 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улсын Кейптаун хотноо гарын үсэг зурсан Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн тухай конвенцийн “Агаарын хөлгийн тоног төхөөрөмжид тусгайлан хамаарах протокол”-ыг  Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Ц.НЯМДОРЖ