www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
ЗЭЭЛИЙН БОЛОН САНХҮҮЖИЛТИЙН

 ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан “Mонголын ипотекийн зах зээлийг хөхиүлэн дэмжих” төслийн Зээлийн болон Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                                                                       Н.ЭНХБОЛД