www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлэх хүсэлт гаргасан гадаадын иргэнтэй ярилцлага хийх тухай журам/


Улсын бүртгэлд 2011 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр 3224 дугаарт бүртгэв.

ГАДААДЫН ИРЭН, ХАРЬЯАТЫН АСУУДАЛ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2010 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот