www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Холбооны Микронез Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай


МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ
 2015 оны  01  сарын  30  өдөр                        Дугаар 18                           Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Холбооны Микронез Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

            Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 15 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

          1.Холбооны Микронез Улстай дипломат харилцаа тогтоосугай.

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД