www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай


МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны  02  сарын  05  өдөр

Дугаар  22

   

Дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

            Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

            1.Улсын Их Хурлын гишүүн Нямжавын Батбаяр, Сангажавын Баярцогт нарыг Нутгийн удирдлагын дэд хорооны гишүүнээр баталсугай.

            2.Энэ тогтоолыг 2015 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

                       


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          З.ЭНХБОЛД