www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДАЙНД ОРОЛЦСОН АХМАД НАСТНУУДЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
2008 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр                                                                        Дугаар 170                                                                                         Улаанбаатар хот