www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН “МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ТУХАЙ”

НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн “Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай” нэмэлт протоколыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                    З.ЭНХБОЛД