www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ПРОКУРОРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ, БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ  ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ  ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
2015 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр                                                           Дугаар 85                                                                                                          Улаанбаатар хот