www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Шүүх байгуулах тухай хуулийн 1, 2 дугаар  зүйлийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох  заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн  шийдвэрлэсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН
ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 
ТОГТООЛ
2016 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр                                                                                                                          Дугаар 01                                                                                                                           Улаанбаатар хот